OGÓLNE ZASADY I PRZEPISY DOTYCZĄCE PIESZYCH I ROWERZYSTÓW  1. W Polsce i w większości krajów świata obowiązuje na drogach ruch prawostronny. Oznacza to obowiązek poruszania się prawą stroną jezdni (jeżeli nie jest ona zajęta np. stojącym pojazdem), a nawet blisko jej prawej krawędzi. Zasada ta obowiązuje również na drogach dla rowerów oraz pieszych na chodnikach.

  2. Uczestnik ruchu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a w szczególności:


  3. Pieszy jest zobowiązany korzystać z chodnika lub innej drogi dla pieszych (ścieżki), a w razie braku takiej drogi - z pobocza:


  4. Zabrania się pieszemu:


  5. Zabrania się rowerzyście:


  6. Uwagi dodatkowe: