PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU


Tor jazdy waszego pojazdu będzie często przecinał się z torami jazdy innych pojazdów. Następować t będzie najczęściej na skrzyżowaniach. Aby nie dochodziło do kolizji pomiędzy różnymi użytkownikami dróg, ustalono zasady pierwszeństwa przejazdu w zależności od rodzajów skrzyżowań.
a) Skrzyżowanie dróg równorzędnych - rozpoznajemy po znaku A-5 lub braku jakichkolwiek znaków drogowych.

Na skrzyżowaniu tym obowiązuje zasada pierwszeństwa przejazdu pojazdów nadjeżdżających z prawej strony.


Przy skręcaniu w lewo należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającym z przeciwka, którzy jadą na wprost lub maja zamiar skręcić w prawa stronę. Rygorom tym nie podlegają na tym skrzyżowaniu pojazdy szynowe (tramwaje), które posiadają na nich pierwszeństwo nawet jeżeli nadjeżdżają z lewej strony. A jaka będzie kolejność przejazdu, gdy zbliża się do tego rodzaju skrzyżowania kilka pojazdów?

Oto dwa przykłady:
Samochód osobowy A nie może wjechać na to skrzyżowanie, bo musi ustąpić pierwszeństwa ciężarówce B, która znajduje się z jego prawej strony. Kierowca ciężarówki widzi z kolei po swojej prawej stronie rowerzystę C, a więc jemu musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Rowerzysta C nie ma po swojej prawej stronie żadnego pojazdu i może przejechać przes skrzyżowanie jako pierwszy. Po jego odjeździe zwolni się prawa strona kierowcy ciężarówki B, a wie pojedzie ona jako druga. Na końcu może dopiero jechać pojazd A.

Kolejna sytuacja - już bardziej skomplikowana:
Pierwszy powinien jechać pojazd C (z jego prawej strony nie nadjeżdża żaden pojazd), ale musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdowi A (pojazd skręcający w lewo powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka, na wprost lub skręcającym w prawo). Pojazdy a oraz B muszą ustąpić pierwszeństwa tym, które nadjeżdżają z ich prawej strony (rowerzysta B samochodowi C, a samochód A rowerzyście B). w praktyce przejazd tych trzech pojazdów przez skrzyżowanie będzie wyglądał następująco: samochód C jedzie jako pierwszy i zatrzymuje się przed torem jazdy samochodu A. teraz rowerzysta ma już wolną stronę prawą i może wjechać na skrzyżowanie. Kiedy rowerzysta odjedzie, na skrzyżowanie wjeżdża samochód A, po nim może kontynuować jazdę pojazd C. (operując symbolami, będzie to zapis C-B-A-C).

b) Skrzyżowanie z pierwszeństwem - oznaczone jest odpowiednimi znakami:

Oto dwa przykłady skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu:

W tym przypadku samochód A oraz rowerzysta C muszą ustąpić pierwszeństwa ciężarówce B, która pojedzie jako pierwsza.


W poniższym przykładzie rowerzysta A i samochód osobowy C muszą ustąpić pierwszeństwa ciężarówce B (jest na drodze z pierwszeństwem), która pojedzie jako pierwsza.
Rowerzysta A, skręcając w lewo, musi przepuścić samochód osobowy C (przecina mu tor jazdy), a wiec pojedzie jako ostatni.Dodatkowo na takim skrzyżowaniu napotkać można oznakowanie w postaci tabliczek, np. H-15b,

H-15b

informujących o kierunku przebiegu drogi z pierwszeństwem (głównej) przez to skrzyżowanie.


W tym przypadku pojazd D będzie miał pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem A, jako następny pojedzie rowerzysta B i równocześnie pojazd C.

c) Skrzyżowanie z ruchem okrężnym oznaczone jest znakiem C-12.
C-12
Przysparza ono wiele problemów rowerzystom z uwagi na zróżnicowanie pierwszeństwa przejazdu zależnie od oznakowania. Brak znaku podporządkowania informuje, iż jest to skrzyżowanie dróg równorzędnych. W tym przypadku pojazd C będzie miał pierwszeństwo przejazdu (szynowy na skrzyżowaniu dróg równorzędnych) przed pojazdem A i B.


Podobne skrzyżowanie ze znakami A-7 posiada już charakter skrzyżowania z "pierwszeństwem" i kolejność przejazdu na nim będzie następująca: jako pierwsze pojadą pojazdy B i C, a następnie równocześnie mogą przejechać przez skrzyżowanie pojazdy D - E - A.

d) Ruch kierowany.
Ruch kierowany to ruch otwierany i zamykany przez osobę upoważnioną do kierowania nim (policjant, żołnierz) lub za pomocą sygnalizacji świetlnej. Odpowiedni kolor na sygnalizatorze trójkolorowym oraz postawa kierującego ruchem oznacza:
STÓJ, policjant stoi przodem lub tyłem                        

UWAGA, policjant podnosi rękę do góry                   

JEDŹ (IDŹ), policjant stoi bokiem                             Sygnalizacja świetlna dla pieszych składa się tylko z cyklu świateł zielonych i czerwonych.